VÝCVIK RETRIEVERŮ

Akce Kačina III. od Sannýskových

Jedno uplakané sobotní ráno jsme se měli jako noví členové realizačního týmu Akce Kačina III. dostavit na zámek. Zde nás po ránu čekaly výborné buchty a voňavá káva. To nás smířilo s brzkým ranním vstáváním a zamračenou oblohou. Na místě jsme si každý připravili svoje stanoviště s precizně předem připraveným úkolem pro lidský a psí tým. Jedno uplakané sobotní ráno jsme se měli jako noví členové realizačního týmu Akce Kačina III. dostavit na zámek. Zde nás po ránu čekaly výborné buchty a voňavá káva. To nás smířilo s brzkým ranním vstáváním a zamračenou oblohou. Na místě jsme si každý připravili svoje stanoviště s precizně předem připraveným úkolem pro lidský a psí tým. V půl desáté najížděly oběti našich nálad a momentálních i předem připravených nápadů - soutěžící. V půl desáté proběhlo rozlosování do devíti skupin.
Po rozlosování my už stáli na svém stanovišti a čekali na první příchozí, kteří si naše zlomyslnosti vyzkouší na vlastní kůži. Úrazy lidské ani psí se na našem stanovišti nestaly, takže lékárničky mohly zůstat v autech a berle na stanovišti pro ostatní soutěžící.
A v čem si všech devět týmů měřilo svoje síly? Ve stručnosti:házelo se oštěpem, aportovalo, nosily berle, chodilo o berlích, kreslila se plemena retrieverů, sváželo dříví na saních, jezdilo na koloběžce, lovily se kachny a kačenky, luštil kvíz, procházelo pod paprsky laseru, skládal se hlavolam.....
V závěrečné disciplíně si ti nejudatnější z družstev snožmo skákali pro bonusové bodíky po zámeckých schodech. Jejich udatnost odpovídala romantickému místu - všichni bojovali statečně, fér a z plných sil.
Opět nechyběly bramboráky, buchty,buřty,výborná polévka a jiné občerstvení pod taktovkou paní Jindry Šimkové.
Vítěznou skupinou se stala skupina CI-5 pod vedením Milana Blažka a labradora Caulliho. Gratulace!!! Myslíme, že se akce opět výborně vyvedla a hlavní organizátorky a jejich rodiny odvedly opět veliký kus práce.

zpět

další články: