VÝCVIK RETRIEVERŮ

Cíl výcviku

 

cvičák
kliknutím zde zobrazíte obrázek v plné velikosti
cvičák
kliknutím zde zobrazíte obrázek v plné velikosti
cvičák
kliknutím zde zobrazíte obrázek v plné velikosti

VŠECH PLEMEN RETRIEVERŮ:

  1. Základní ovladatelnost a poslušnost
  2. Příprava na Ověření vlohových vlastností retrieverů - OVVR
  3. Příprava na lovecké zkoušky - PZ, SZVP, BZ, VZ, FTR, ZPR, na working testy
Výcvik základní ovladatelnosti, aportování a příprava na OVVR probíhá ve skupinách. Pes se svým majitelem, se pod dohledem cvičitele učí nejprve základní poslušnost tj. přivolání, chůzi u nohy, sedni, lehni, vstaň, odložení a následně aportování.Při přípravě na OVVR vycházíme z platného zkušebního řádu chovatelských klubů.Příprava na zkoušky lovecké upotřebitelnosti probíhá v honitbě, cvičí se se zhaslou zvěří dle zkušebního řádu ČMMJ a soutěžního řádu klubů.