VÝCVIK RETRIEVERŮ

RET
kliknutím zde zobrazíte obrázek v plné velikosti
RET
kliknutím zde zobrazíte obrázek v plné velikosti
RET
kliknutím zde zobrazíte obrázek v plné velikosti
RET
kliknutím zde zobrazíte obrázek v plné velikosti

Něco málo o našem výcviku

Retrívři jsou původem psi lovečtí se specializací na dohledávku a aportování střelené zvěře. Díky svým vynikajícím povahovým vlastnostem jsou v současné době používáni nejen jako psi lovečtí, ale velmi dobře se uplatňují i v jiných oblastech – slepečtí vodící psi, asistenční psi, najdou uplatnění v canisterapii, jako psi záchranářští nebo jen výborní domácí společníci. Jsou to psi přátelští a spolehliví.

Slovo RETRIEVER znamená v překladu přinašeč. Dokážou nejen aportovat drobnou zvěř, ale naučí se podávat nejrůznější předměty.

Typickou vlastností všech plemen retrieverů je ochota vyhovět svému pánovi, prostě se mu zavděčit „will to please“. Retrívři jsou psi mimořádně inteligentní, s příjemným temperamentem. To však neznamená, že nepotřebují řádnou výchovu a výcvik.

U našeho výcviku retrívrů zachováváme rodinný ráz výcviku. Snažíme se rozvíjet přirozené vlohy retrievera. Naučit majitelé vybudování vzájemné důvěry , vybudovat šťastný vztah mezi majitelem a jeho psem. Cvičíme převážně hravou metodou, avšak s potřebnou autoritou.

V ideálním případě k nám přicházejí štěňátka retrívrů po třetím měsíci věku. Tento věk je nejlepší pro započetí přirozené výchovy a počátku výcviku. Mnozí majitelé nemají žádnou či mizivou zkušenost s výchovou psa. Jejich štěně a jeho chování je adekvátní danému věku. Naše prvotní „výchova“ spočívá v korekci přístupu a učení jejich pánečků. Učíme je základům dobrého chování a budování harmonického soužití, vybudování správné hierarchie. Naším úkolem je odpovídajícím způsobem rozvinout vlohy. Začínáme se základními povely, které musí být krátké a jasné. Důraz klademe na tón hlasu.

Prvopočáteční výcvik štěněte je zaměřen na lehké úkoly, které se maximálně přibližují ke hře. Retrívři jsou velmi vnímaví a nemají rádi stereotyp. Cvičení se štěňaty je tvořivé, štěně se nesmí nudit a cviky, které provádí jej musí bavit. Cvičíme přiměřeně dlouho. A své požadavky stupňujeme pomalu. Důraz klademe na přivolání, základní povely sedni, lehni, vodění na vodítku, začínáme s krátkým odložením. Ihned v počátku začínáme s aportováním, rozvíjíme přirozenou vlohu pro přinášení. Pomalé vysílání, učíme povel vpřed a základům hledání. Nezbytnou pomůckou ihned v počátcích výcviku je píšťalka. Učíme správnou povelovou techniku při přivolání a usednutí, základy pro stop hvizd.

Jak jsme již zmínili, retrívři nemají rádi stereotyp. Při učení přivolání vycházíme ze stejných pravidel, jako u ostatních plemen. Totéž platí o základních povelech. Jiné je aportování, které je pro retrívry přirozené a touto vlohou disponují od prvopočátku. Různými kombinacemi přinášení, nošení dosáhneme pozitivního vztahu mezi majitelem a jeho psem. Budování vzájemné důvěry pro dobrý vztah.

Pokud vybudujeme se štěnětem dobré základy, tak i přechod do puberty je snadnější. V době mezi 7-12 měsícem retrívři pohlavně dospívají. Tato doba, tak jako u jiných plemen vyžaduje větší trpělivost a důslednost. V této době se začínají projevovat nejen nedostatky základních povelů, ale i aportování, které nadále rozvíjíme a upevňujeme. Rychlost při hledání a návratu zpět s aportem, uchopení , držení a předání. Držení aportu bývá u různých plemen retrieverů odlišný. Goldeni mají sklony k měkkému uchopení, fleti naopak k silnému stisku a mačkání. Tyto nedostatky se snažíme odstranit. Rozvíjíme schopnost retrívra pro paměť k aportu MARKING, jehož nezbytnou součástí je klid před samotným vypuštěním. Systematickou prací a rozvinutím přirozených vloh pro aport, chceme dosáhnout ovladatelného radostně pracujícího retrívra.

Pokud retriever zvládá dobře aport, je poslušný a ovladatelný, přecházíme na cvičení se zvěří a přípravu k loveckým zkouškám. Uplatnění a zábavu najdou mnozí majitelé i ve sportu pro retríívry working testech, které k nám přišli ze zahraničí a výborně simulují situace při lovu, avšak bez zvěře.

zpět

další články: