VÝCVIK RETRIEVERŮ

PřivoláníPŘIVOLÁNÍ psa je zcela zásadní při další výchově a následném výcviku. Považujeme jej za nejdůležitější cvik, který by měl každý pes bez problémů ovládat. Ze své výcvikové praxe se však velmi často setkáváme se špatným přivoláním a mnoho majitelů začátečníků má s nácvikem přivolání problémy. Většinou se jedná o chybnou metodiku i její podcenění . A přitom je to tak snadné !

Příchod štěňátka do nové rodiny znamená velkou radost a určitou změnu ve Vašem životě. Stáváte se jeho novou „smečkou“, jeho rodinou a jeho bezpečím.Každé plemeno má své charakteristické vlastnosti a povahové rysy, které byly po mnoho generací upevňovány. Přesto je každý pes „originál“ se svými danými vlastnostmi. Výchovu a základní výcvik psa může zvládnout každý nový majitel. Ze šťěňátka by se tak měl stát Váš kamarád a příjemný společník se kterým budete sdílet několik společných let.Přivolání ve štěněcím věku

S nácvikem přivolání je nutné začít ihned. Štěněti nahrazujete matku a je na Vás zpočátku zcela závislé. Tuto dobu je nutné využít k vytvoření vzájemné důvěry. A právě Vy jste pro něj ten nejdůležitějšÍ a nejlepší. Štěně od první chvíle oslovujte jménem, brzy poznáte, jak rychle umí Váš retriever na slovní projev reagovat. Při vyslovení jména se snažte dávat jednoznačný povel „KE MNĚ“ a štěně skutečně přiběhne. Snažte se vyvarovat podobných přivolání typu ..“ Rexi, no pojď honem sem, ty seš hodnej kluk, no tak ať už si tady…“. Všechny Vaše povely musí být stručné, neměnné a měly by je používat všichni členové rodiny. Pokud se stane, že pes nereaguje, snažte se upoutat jeho pozornost, tlesknutím, změnou intonace hlasu. Musíte se snažit psa zaujmout.Pokud si ovšem nejste jisti, že psa přivoláte, NEVOLEJTE! Například Vaše štěně uvidí psího kamaráda rozběhne se za ním. Vaše snaha přivolat psa je marná. V této situaci máte na výběr tři zásadní reakce.1) Uteču ti

V prvním případě při správné a odpovídající citové vazbě mezi Vámi (pán-pes) , na psa zavolejte a odcházejte či utíkejte od něj pryč. Pes by měl pocítit obavu, že jeho pán odchází a přiběhnout za Vámi. Nešetřete pochvalou.2) Dojdu si pro tebe

V druhém případě, pokud víte, že s první variantou neuspějete, jděte klidným krokem za psy a v klidu si svého psa připněte na vodítko. Psa nesmíte honit, v tomto případě byste následně docílili opaku a štěně by se i s Vámi začalo hrát na honěnou.3) Zlobíš, ošklivý pes!

V třetím případě, můžete psa zkusit zavolat, pokud nejeví zájem k Vám přijít, dohoňte jej a řádně a důrazně mu vyčiňte.Zpočátku se snažte psa přivolávat doma, v nerušeném prostředí, oploceném pozemku. Při každém splnění povelu psa chvalte.Motivace:

Pes musí poznat, že to, co splnil, je správné. Retriever je žravec, takže podáváním malých pamlsků dosáhnete společně se slovní pochvalou potřebného výsledku. Pes musí přijít na to, že se mu v každém případě vyplatí za Vámi přijít a povel splnit. Mnoho majitelů – začátečníků nepoužívá správnou intonaci hlasu, kterou je nutné do povelu vložit. Zvučným ostrým jasným hlasem volejte „Rexi, KE MNĚ !“. Po přiběhnutí musí následovat jásavé „ TÁÁÁK JE HODNÝ!!!“.Při nežádoucí činnosti, či nesplnění povelu jasně a razantně „FUJ!!!!“. Při výcviku nezapomínejte být klidní, DŮSLEDNÍ a SPRAVEDLIVÍ.. Vždy trvejte na vykonání Vámi zadaného povelu.Náprava nezvládnutého přivolání

Pokud se Vám výcvik přivolání v ranném štěněčím věku nepodařil, nezoufejte. Každého psa a v každém věku lze přivolání naučit.Prvním krokem je přehodnocení Vaší předchozí výchovy. Ujasnění si, kde se stala chyba. Výcvik přivolání již dospělého psa, či puberťáka, který má již naučené chybné návyky je náročnější. Tady platí více než kdy jinde – DŮSLEDNOST, SPRAVEDLNOST, VYTRVALOST A TRPĚLIVOST.Motivace

Většina retrieverů je žravá a toho musíte správně využít. Při výcviku přivolání cvičte zásadně se psem hladovým. Nachystejte si pamlsky takové, které má Váš pes nejraděj, velikosti malíčku. Účelem není psa během výcviku zasytit. I u psa nežravce se najde něco na zub, co nikdy neodmítne. Pamlsky dejte do sáčku a psovi je ukažte a jeden mu nabídněte.Zpočátku výcvik přivolání cvičte doma,v nerušeném prostředí, tam kde to zná, nemá možnost se zabývat další činností a jste si jisti, že nemá možnost úniku. Sáčkem zašustěte, velte povel „ KE MNĚ“. Pes přijde, psa bouřlivě chvalte a odměňte. Opět se od psa vzdalte a povel opakujte. Po určité době, pokud jste si jisti, že přivolání je správné, prostředí měňte. Postupujte velmi obezřetně, rušivé vlivy by měly být přidávány postupně.Dobrou pomůckou při přivolání venku je dlouhé stopovací vodítko, kterou můžete nahradit i delší prádelní šňůrou, kterou připnete psovi k obojku a pes ji za sebou táhne. Zátěž na krku psa a pásmo u zadních nohou po dobu výcviku jej naučí chápat, že zůstává pod kontrolou na „dálkové ovládání“. Neomezujte tahání šňůry za sebou jenom na krátké úseky vycházky či omezený čas na cvičení. Pokud Váš pes nepřijde na zavolání, používejte tuto pomůcku při každém venčení tak, aby jste měli možnost každé plnění povelu KE MNĚ bezpečně kontrolovat. Při přivolání a neuposlechnutí Vašeho povelu si vodítkem pomůžete. Vaše reakce musí být okamžitá. Tj. velíte „REXI, KE MNĚ“!, Vidíte, že pes nereaguje, je zaujat jinou činností či psím kamarádem. Vodítkem si psa razantně přitáhnete. Následuje pochvala, pamlsek a opět psa vypustíte. Obratem znovu psa přivoláváte.Pokud cuknutím za vodítko upoutáte pejskovu pozornost natolik, že se k Vám sám vydá, necháte ho přijít bez tahání a škubání, naopak ho chvalte.V těchto situacích musíte postupovat velmi citlivě. Nelze paušálně stanovit Vaši reakci. Vy musíte rozpoznat, jaká míra zaváhání u Vašeho psa nastala a adekvátně k situaci se zachovat. Pokud pes s přivoláním delší dobu váhá, Vy zadáte další povel, musíte reagovat razantněji. Pes musí z Vašeho chování jednoznačně vycítit co je dobře a co špatně. Postupem času, kdy vidíte pokrok v přivolání, dlouhou šňůru zkracujte až nakonec nebude žádná zátěž potřeba.Přivolání je správně provedeno tak, že pes k Vám přiběhne a předsedne přímo čelem k vůdci. Vyčkává na další povel. Při chybném předsednutí např. z boku, vůdce udělá jeden či více kroků vzad, ruku drží zatnutou v pěst na prsou. Pes by se Vám měl srovnat do správného přesednutí.Respekt - tresty

Respekt při výchově a výcviku v žádném případě nedocílíte BITÍM ČI FYZICKÝMI TRESTY. Snad Vás i poslechne, ale nikdy Vás nebude ctít a nebude Vás poslouchat s radostí. Retrieveři jsou velmi citliví a veškerou nespravedlnost a nepřiměřenou zlobu cítí dvojnásob. Tresty by měly být úměrné a měly by odpovídat míře provinění. Tvrdý postih, který lze použít při větším prohřešku a který vychází z hierarchie psí smečky je převalení psa záda. Psa popadněte za zátylek a převalte jej na záda. Tím psa odkážete do patřičných mezí v případě nevhodného chování. Menší provinění lze trestat slovním hromobitím. Odpovídající spojení mezi vydaným povelem a jeho vykonáním je největším uměním při výchově psa.Při výcviku přivolání, ale i v dalším výcviku je velmi důležitá pravidelnost, neustálé opakování již naučeného. Výcvik Vašeho retrievera by měl být pro Vás a pro psa příjemnou činností, při kterém dochází k upevnění kontaktu a vzájemné citové vazby.zpět

další články: