Přihláška prodloužený výcvikový víkend 2023

P Ř I H L Á Š K A

NA VÝCVIKOVÝ POBYT S RETRIEVERY

1) KVĚTEN 11.5. – 14.5. 2023
2) ZÁŘÍ 27.9. – 1.10. 2023
(nehodící se škrtněte, či vymažte)

přihláška je závazná po přijetí zálohy 800 Kč/osoba

záloha je nevratná a odhlášením účastníka propadá ve prospěch pořadatele

Jména účastníků:

Jméno a příjmení Rok
narození

Bydliště (stačí město či obec)

Kontaktní telefon:
E-mail:
Jméno psa, specifikace výcviku (OVVR, lovecké zkoušky, WT)

Jméno psa (celé dle PP) Pes/Fena Plemeno Požadavek
výcviku

S odesláním přihlášky SOUHLASÍM

  • s podmínkami uvedenými v propozicích
  • se zpracováním osobních údajů
  • s pořízením fotografií a její případné publikaci
    Datum: Podpis:

Poznámka: (zde napište Váš požadavek či upozornění, na který máme brát zřetel)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………